Wsparcie Klienta

 • Faktury i płatności
  • W jaki formacie dostępna jest faktura Vat i czy powinienem mieć specjalny program, aby móc ją otworzyć?

   Faktura jest dostępna w formacie PDF, do jej odczytania nie trzeba mieć specjalnej przeglądarki, potrzebny jest tylko program o nazwie Adobe Reader. Firma Adobe, która jest producentem oprogramowania oferuje opcję bezpłatną do odczytu. Program jest do pobrania na stronie producenta: http://www.adobe.com/pl/products/acrobat/

   Program jest dpostępny w bezpłatnej wersji również na innych stronach, wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę programu i pojawią się odpowiednie linki. 

  • Czy mogę rozliczyć nadpłatę z nieopłaconą fakturą?

   Tak, nasz system automatycznie rozliczy płatności na poczet kolejnych zobowiązań.

  • Co się stanie jeżeli spóźnię się z opłatą?

   W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłat przekraczającego jeden okres rozliczeniowy udzielamy dodatkowego 14 dniowego terminu do dokonania zapłaty. W przypadku braku zapłaty w dodatkowym terminie następuje wstrzymanie świadczenia Usługi lub ograniczenia dostępności Usługi (np. wyłączenia możliwości wykonywania połączeń wychodzących przy Usłudze telefonii, przy czym nie wpływa to na możliwość wykonywania połączeń na numery alarmowe) do czasu dokonania zapłaty zaległych należności przez Abonenta.

  • W jaki sposób mogę uregulować rachunki za usługi?

   Polecanym sposobem regulowania rachunków są bezgotówkowe formy płatności.
   Comiesięczne rachunki za usługi telekomunikacyjne możesz regulować za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty w urzędzie pocztowym. Proszę pamiętać o z reguły 1-2 dniowym czasie realizacji przelewów. Płatności księgowane są na indywidualnym koncie Abonenta i są wykonywane automatycznie przez nasz system rozliczeniowy niezwłocznie o otrzymaniu przelewu.

  • Co to jest miesiąc rozliczeniowy?

   Miesiąc rozliczeniowy to okres, za który dokonywane są rozliczenia na koncie abonenckim z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, odpowiadający miesiącu kalendarzowemu.

  • Dlaczego moja pierwsza faktura jest na wyższą kwotę ?

   Pierwsza faktura jest wystawiana w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu aktywacji usługi i zawiera: jednorazową opłatę aktywacyjną, proporcjonalne wyrównanie abonamentu (od dnia aktywacji do końca niepełnego miesiąca) oraz Abonament naliczony z góry za pełny miesiąc rozliczeniowy a także opłaty za ew. usługi dodatkowe. U Klientów korzystających z naszej Telefonii mogą również się znaleźć opłaty za połączenia po przekroczeniu limitu bezpłatnych minut oraz za inne połączenia płatne zgodnie z cennikiem usług.

  • W jaki sposób będę otrzymywać rachunki za usługi?

   Najczęstszą i najwygodniejszą formą otrzymywania faktur jest forma mailowa – wystarczy podać nam swój adres i faktura co miesiąc automatycznie będzie przesyłana na Twoją skrzynkę. Polecamy także logowanie się w Panelu Klienta IBOK na naszej stronie www.skyware.pl

  • Zapłaciłem za fakturę, jak mogę przekazać informację, aby uniknąć blokady usług?

   Wyślij do nas potwierdzenie dokonania przelewu na adres: info@skyware.pl

 • Pakiety i usługi
 • Twój iBOK
 • Instalacja i zasady korzystania
  • Czy konieczny jest przyjazd do biura w celu podpisania Umowy?

   Podając dane do sporządzenia umowy telefonicznie, jesteśmy w stanie dla Państwa przygotować umowę wcześniej, którą można podpisać w trakcie instalacji.

  • Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie podczas podpisywania Umowy?

   Aby podpisać Umowę na usługi telekomunikacyjne należy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

  • Jaki jest czas oczekiwania na instalację?

   Standardowo czas oczekiwania na instalację wynosi kilka dni roboczych. W przypadku instalacji niestandardowych czas oczekiwania ustalany jest indywidualnie.

  • Czy mój Internet w sieci Skyware jest limitowany?

   Nasza usługa dostępu do Internetu jest nielimitowana. Mogą Państwo korzystać z niej bez ograniczeń!

  • Ile potrwa instalacja usługi Internetu?

   W zależności od technologii czas trwania instalacji trwa ok. 30 do 120min.

  • Czy po instalacji będę mógł od razu korzystać z Internetu Skyware?

   Technik bezpośrednio po wykonaniu instalacji sprawdzi i potwierdzi działanie usługi.

  • Czy opłata instalacyjna powinna zostać uregulowana w momencie instalacji?

   Opłata instalacyjna nie jest pobierana w momencie instalacji.  Zostaje doliczona do pierwszej faktury, która wystawiana jest w pierwszym dniu nowego miesiąca rozliczeniowego.

  • Czy w trakcie trwania umowy na czas określony mogę zdecydować się na zmianę abonamentu?

   Istnieje możliwość zmiany abonamentu na wyższy w każdym momencie trwania umowy. Zmiana dokonywana jest na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, z której Klient korzysta. Natomiast w przypadku zmiany abonamentu na mniejszy Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zmiany Pakietu na niższy.

  • W jakim terminie mogę skorzystać z nowej Promocji, jeżeli zawarłem umowę na czas określony?

   Zmiany Promocji można dokonać jeżeli do zakończenia umowy nie pozostało więcej niż 90 dni.

 • Pomoc Techniczna
  • Zgłoszenie problemu z Internetem

   Przed kontaktem z Biurem Obsługi Klienta:

   • przygotuj Numer Identyfikacyjny, który znajduje się na rozliczeniu do faktury oraz na Umowie;
   • odłącz urządzenia (router, antenę)od zasilania na ok. 30 sekund, a następnie podłącz ponownie i sprawdź, czy udało się przywrócić połączenie;
   • upewnij się, że komputer jest włączony;
   • przygotuj jak najwięcej informacji dotyczących występującego problemu (np. jakie czynności zostały wykonane przed wystąpieniem problemu, jakie komunikaty zostały wyświetlone przez system operacyjny).

  • Samodzielna wymiana routera światłowodowego ONT

   Procedura wymiany router została przedstawiona na filmie do którego link znajduje się poniżej.

   https:/www.youtube.com/watch?v=HiTYVRRsuJY

 • Dokumenty i regulaminy