Zrealizowaliśmy projekt pt.:

Budowa nowoczesnej sieci FTTH na terenie powiatu rzeszowskiego czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

 

Zrealizowaliśy projekt pt.:

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez budowę infrastruktury w województwie podkarpackim.

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach PO IG 8.4.