Zrealizowaliśmy projekt:

    " Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez budowę infrastruktury w województwie podkarpackim."

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach PO IG 8.4Celem projektu było stworzenie nowoczesnej sieci z dostępem do szerokopasmowego Internetu (min. 2 Mb/s) dla użytkowników końcowych na terenie czterech miejscowości Gminy Trzebownisko: Trzebownisko, Nowa Wieś, Terliczka, Zaczernie.

 

Na obszarach objętych projektem wybudowana została nowoczesna sieć światłowodowa w technologii FTTH (Fiber to the Home). Dzięki tej technologii Abonenci mogą skorzystać z usługi dostępu do Internetu o przepustowości 50Mbps i większej, jest ona takżę najbardziej niezawodna i najbardziej rozwojowa.  

 

Aby dowiedzieć się wiecej o technologii światłowodowej FTTH odwiedź stronę www.skyware.pl/ftthUnia Europejska
Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Władza Wdrażająca Programy Europejskie„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka