Zrealizowaliśmy projekt:

    Budowa nowoczesnej sieci FTTH na terenie powiatu rzeszowskiego czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

 

Celem projekt była budowa nowoczesnej sieci z dostępem do szerokopasmowego Internetu NGA(min. 30 Mb/s) dla użytkowników końcowych na terenie miejscowości Gmin Boguchwała i Świlcza: Racławówka, Nosówka, Niechobrz, Zgłobień, Wola Zgłobieńska oraz Bzianka.

 

Na obszarach objętych projektem wybudowana została nowoczesna sieć światłowodowa w technologii FTTH (Fiber to the Home). Dzięki tej technologii Abonenci mogą skorzystać z usługi dostępu do Internetu NGA o przepustowości 30Mbps i większej, jest ona takżę najbardziej niezawodna i najbardziej rozwojowa.  

 

Aby dowiedzieć się wiecej o technologii światłowodowej FTTH odwiedź stronę www.skyware.pl/ftth

 

www.polskawschodnia.gov.pl

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej